Skip to Content

Asclepias nivea

Album

Milkweed


Artist Name

Lisa Johnson


Date Photo was Taken

Aug 22, 2019


Photo Description

Also known as Caribbean milkweed.